Amiteh > O nas > Varovanje podatkov

Politika varstva osebnih podatkov podjetja Amiteh d.o.o.

 

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših novostih in dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo, in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZVOP-2, ZPT-1B in GDPR.

1.Upravljalec

Uradno ime podjetja:  AMITEH d.o.o.

Sedež podjetja: Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana, Slovenija

Odgovorna oseba v podjetju: Mateja Rutar Opaškar, direktorica

Kontakt: podpora@amiteh.com tel.: 0590 17571

2. Uporaba, obseg in namen hranjenja / obdelave podatkov

Podlaga za zbiranje osebnih podatkov so:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika (osebne podatke zbiramo in obdelujemo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov, soglasja pa  hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena) in
 • zakoniti interes.

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek telefona ali elektronske pošte o naših izdelkih in storitvah, in pospeševanja prodaje  v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke občasno obdelamo in analiziramo ter ocenimo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila.

Kot upravljalec lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodelujemo, so:

 • računovodski servis; odvetniške pisarne in drugi ponudniki pravnega svetovanja;
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi);
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook).

Vaših osebnih podatkov  ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših (upravljalčevih) navodil in jih ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Za namen obveščanja po pošti,  elektronski pošti ali po telefonu hranimo:

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek,
 • podjetje in naslov podjetja,
 • funkcijo,
 • telefonsko številko.

3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije in jih ne iznašamo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA so vključeni v program Privacy Shield.

 4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • omejitev ali prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi posameznikovega soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu  – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

6. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

 

Ljubljana, 24. maj 2018

 

Copyright Amiteh d.o.o. 2012-2020
Zadnja sprememba: november 2022
Zemljevid strani

Brnčičeva ulica 13
1231 Ljubljana Črnuče
Tel: +386 (0) 590 17571 prodaja@amiteh.com